Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Απαραίτητο το δελτίο ΚΤΕΟ για χορήγηση ασφαλιστήριου συμβολαίου

Το δελτίο ΚΤΕΟ αποτελεί απαραίτητη πλέον προϋπόθεση για την χορήγηση ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Σύμφωνα με τον νόμο 3897/2010 του οποίου οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από την 10/12/2010, όσα οχήματα δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση τους για έλεγχο ΚΤΕΟ, δεν θα μπορούν να ανανεώσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους.