Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ερωτήσεις για τον Έλεγχο

Θέλω να ανανεώσω το ασφαλιστήριο του οχήματος μου. Πρέπει το οχημά μου να έχει περάσει ΚΤΕΟ;

Το δελτίο ΚΤΕΟ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση ασφαλιστήριου συμβολαίου. Σύμφωνα με τον νόμο 3897/2010 του οποίου οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από την 10/12/2010, όσα οχήματα δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση τους για έλεγχο ΚΤΕΟ, δεν θα μπορούν να ανανεώσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους.

Θέλω να μεταβιβάσω το όχημα μου. Πρέπει να έχει περάσει ΚΤΕΟ; 


Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προκειμένου να μεταβιβασθεί.

Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω χάσει το προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου αλλά υπάρχει το προηγούμενο σήμα; Υπάρχει κάποια επιπλεόν χρέωση;

Η απώλεια του προηγούμενου δελτίου τεχνικού ελέγχου επιφέρει χρέωση εκπρόθεσμου ελέγχου. Όμως το ΚΤΕΟ το οποίο διενέργησε τον έλεγχο του οχήματος μπορεί να εκδώσει αντίγραφο του προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου. Το Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου που επικολλάται στην πινακίδα, δεν αποτελεί αποδεικτικό ελέγχου.

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που παρέχεται από ιδιωτικά ΚΤΕΟ έχει την ίδια ισχύ με αυτό των κρατικών ΚΤΕΟ;

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου είναι κοινό για όλα τα ΚΤΕΟ. Ο έλεγχος όμως στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ είναι πιο αξιόπιστος, πιο σύντομος και πιο ενδελεχής.

Πως λειτουργεί η υπηρεσία ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ οχήματος?

Σε περίπτωση που ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος και δεν προλαβαίνετε να φέρετε το όχημα σας για έλεγχο το ΙΚΤΕΟ ΑΧΑΙΑΣ Ζώης Αθανασόπουλος το κάνει για εσάς!!

Σε περίπτωση που χρειαστεί επανέλεγχο το όχημα μου, ποιά είναι η οικονομική επιβάρυνση;

Στο ΙΚΤΕΟ ΑΧΑΙΑΣ Ζώης Αθανασόπουλος ο εμπρόθεσμος επανέλεγχος κοστίζει απο 3 έως 10 ευρώ.

 

Γιατί χρειάζεται ο τεχνικός έλεγχος; 


Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων θεσμοθετήθηκε μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η κακή συντήρηση και η αδιαφορία των οδηγών για τη σωστή λειτουργία όλων των οργάνων του οχήματος τους θεωρείται μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου