Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Τεχνικές Ερωτήσεις

Τι είδους πυροσβεστήρα πρέπει να έχω;

ΕΙΧ και ΦΙΧ ≤ 3,5τόνων
Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ και ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ≤ 5τόνων
Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 13Α, 55Β, C – 1000Volt

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ > 5τόνων
Δύο πυροσβεστήρες ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt

Τι γίνεται στην περίπτωση που έχει γίνει αντικατάσταση κινητήρα;


Σε περίπτωση που ο κινητήρας έχει αντικατασταθεί με άλλον ίδιου τύπου, δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει κοτσαδόρο;

Σε αυτή τη περίπτωση το οχήμα πρέπει να φέρει 'Αδεια έλξης που εκδίδεται από το Υπουργείο. Ο κοτσαδόρος επιβάλλεται να είναι αφαιρούμενος και να αφαιρείται όταν δεν φέρει το ρυμουλκούμενο.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει εργοστασιακή/μη-εργοστασιακή αεροτομή;


Αν το όχημα φέρει εργοστασιακή αεροτομή, ο κάτοχος μπορεί να πάρει βεβαίωση για την ύπαρξή της από την αντιπροσωπεία.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει εργοστασιακή/μη-εργοστασιακή ηλιοροφή;


Αν η εργοστασιακή ηλιοροφή δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας,ο κάτοχος οφείλει να πάρει βεβαίωση για την ύπαρξή της από την αντιπροσωπεία.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει αντηλιακές μεμβράνες;

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών εσωτερικών και μεταφορών και επικοινωνιών [29039/2123/07 (Β’1069)] τα οχήματα που φέρουν αντηλιακές μεμβράνες πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση του εγκαταστάτη όπου θα αναφέρονται αναλυτικ

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο;

Το φαρμακείο είναι καλό να είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με το σχετικό Γερμανικό Κανονισμό DIN13164 και την απόφαση του υπουργείου συγκοινωνιών «περί εφοδιασμού τωναυτοκινήτων»

Ένα φαρμακείο πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα εξής:

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου