Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Check up οχήματος

Τι είναι το CheckUp αυτοκινήτου;
Το Check up ή αλλιώς εκούσιος έλεγχος είναι ο έλεγχος που διενεργείται σε ένα ή περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος μετά από επιθυμία του ιδιοκτήτη του και χωρίς να υπάρχει υποχρέωση. Το CheckUp αυτοκινήτου γίνεται μόνο σε αυτοκίνητα που δεν είναι εκπρόθεσμα για τον «περιοδικό τεχνικό έλεγχο». Μπορεί δηλαδή να διενεργηθεί σε αυτοκίνητα που:

  •     Έχουν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ
  •     Δεν έχουν ακόμα υποχρέωση να περάσουν έλεγχο ΚΤΕΟ (καινούργια).

Που χρησιμεύει το Check Up αυτοκινήτου ;Το CheckUp Αυτοκινήτου χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει την κατάσταση ενός αυτοκινήτου ή ενός συστήματος αυτού. Μπορεί να φανεί χρήσιμος σε περιπτώσεις αγοραπωλησίας αυτοκινήτου, πριν από κάποιο μεγάλο ταξίδι, αν παρατηρείται κάτι «περίεργο» και χρειάζεται έλεγχο,μετά από ατύχημα, μετά από επισκευή, κλπ.

Σε αυτές αλλά και παρόμοιες περιπτώσεις ο έλεγχος βοηθά τον αιτούντα να αποφασίσει αν πρέπει να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιο όχημα, να το επισκευάσει, να υποδείξει το σύστημα που χρειάζεται επισκευή, κλπ.


Κλείστε ΤΩΡΑ ραντεβού στο 10606 ή περάστε απο το ΙΚΤΕΟ !