Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Συχνές Ερωτήσεις

 1. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει εργοστασιακή/μη-εργοστασιακή αεροτομή;


  Αν το όχημα φέρει εργοστασιακή αεροτομή, ο κάτοχος μπορεί να πάρει βεβαίωση για την ύπαρξή της από την αντιπροσωπεία. Σε περίπτωση ύπαρξης μη εργοστασιακής αεροτομής, πρέπει ο κάτοχος να προσκομίσει έγκριση τύπου για αυτήν από τον εγκαταστάτη.

 2. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει αντηλιακές μεμβράνες;

  Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών εσωτερικών και μεταφορών και επικοινωνιών [29039/2123/07 (Β’1069)] τα οχήματα που φέρουν αντηλιακές μεμβράνες πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση του εγκαταστάτη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά η έγκριση τύπου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μεμβρανών.

   

  Σε περίπτωση που η εγκατάσταση των μεμβρανών γίνεται για ιατρικούς λόγους θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να είναι εφοδιασμένος με ιατρική γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο όπου θα αναφέρεται η αναγκαιότητα τοποθέτησης τους.


 3. Τι είδους πυροσβεστήρα πρέπει να έχω;

  ΕΙΧ και ΦΙΧ ≤ 3,5τόνων
  Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt

  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ και ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ≤ 5τόνων
  Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 13Α, 55Β, C – 1000Volt

  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ > 5τόνων
  Δύο πυροσβεστήρες ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt

  ΔΙΩΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt στον άνω όροφο
  2.Δύο πυροσβεστήρες ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στον κάτω όροφο

  ΦΟΡΤΗΓΑ 3,5τόνων- 12τόνων
  1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt στην καμπίνα
  2.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στο διαμέρισμα του φορτίου

  ΦΟΡΤΗΓΑ > 12τόνων και ΦΟΡΤΗΓΑ > 3,5τόνων με ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ > 0,75τόνων
  1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στην καμπίνα
  2.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στο διαμέρισμα του φορτίου

  ΕΙΧ και ΦΙΧ ≤ 3,5τόνων
  Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt

  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ και ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ≤ 5τόνων
  Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 13Α, 55Β, C – 1000Volt

  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ > 5τόνων
  Δύο πυροσβεστήρες ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt

  ΔΙΩΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt στον άνω όροφο
  2.Δύο πυροσβεστήρες ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στον κάτω όροφο

  ΦΟΡΤΗΓΑ 3,5τόνων- 12τόνων
  1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt στην καμπίνα
  2.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στο διαμέρισμα του φορτίου

  ΦΟΡΤΗΓΑ > 12τόνων και ΦΟΡΤΗΓΑ > 3,5τόνων με ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ > 0,75τόνων
  1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στην καμπίνα
  2.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στο διαμέρισμα του φορτίου

 4. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει κοτσαδόρο;

  Σε αυτή τη περίπτωση το οχήμα πρέπει να φέρει 'Αδεια έλξης που εκδίδεται από το Υπουργείο. Ο κοτσαδόρος επιβάλλεται να είναι αφαιρούμενος και να αφαιρείται όταν δεν φέρει το ρυμουλκούμενο.

 5. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει εργοστασιακή/μη-εργοστασιακή ηλιοροφή;


  Αν η εργοστασιακή ηλιοροφή δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας,ο κάτοχος οφείλει να πάρει βεβαίωση για την ύπαρξή της από την αντιπροσωπεία. Σε περίπτωση ύπαρξης μη εργοστασιακής ηλιοροφής, πρέπει ο κάτοχος να προσκομίσει έγκριση τύπου για αυτήν από τον εγκαταστάτη.

 6. Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο;

  Το φαρμακείο είναι καλό να είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με το σχετικό Γερμανικό Κανονισμό DIN13164 και την απόφαση του υπουργείου συγκοινωνιών «περί εφοδιασμού τωναυτοκινήτων»

  Ένα φαρμακείο πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα εξής:

  • Γάντια πρώτων βοηθειών (2-3 ζευγάρια)
  • Αποστειρωμένα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη
  • Κουβέρτες επιβίωσης (τουλάχιστον μία)
  • Ένα πακέτοβαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων τουλάχιστο
  • Τέσσερα κουτιά αποστειρωμένες γάζες
  • Ένα καρούλι (πηνίο) λευκοπλάστη
  • Τέσσερις ατομικούς επιδέσμους
  • Ένα φιαλίδιο των 200 γραμμαρίων τουλάχιστο οινόπνευμα
  • Ένα φιαλίδιο των 50 γραμμαρίων τουλάχιστο Mercurochrome.
 7. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχει γίνει αντικατάσταση κινητήρα;


  Σε περίπτωση που ο κινητήρας έχει αντικατασταθεί με άλλον ίδιου τύπου, δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Αν ο καινούριος είναι διαφορετικού τύπου, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού και του υπεύθυνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες. Το τιμολόγιο του παραπάνω πρέπει να έχει δηλωθεί στο ΥΜΕ ώστε να έχει γίνει και ή απαραίτητη αλλαγή στην άδεια κυκλοφορίας.