Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γιατί χρειάζεται ο τεχνικός έλεγχος; 


Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων θεσμοθετήθηκε μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η κακή συντήρηση και η αδιαφορία των οδηγών για τη σωστή λειτουργία όλων των οργάνων του οχήματος τους θεωρείται μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.