Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Μπορώ να έρθω μόνο για Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ);

Αυτό είναι απολύτως εφικτό. Στον ΙΚΤΕΟ ΑΧΑΙΑΣ Ζώης Αθανασόπουλος μπορούμε να σας εκδώσουμε Κάρτα Καυσαερίων χωρίς ραντεβού σε 10΄.

Όλα τα οχήματα είναι υποχρεωμένα να εφοδιαστούν με Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) ένα χρόνο από την πρώτη ημέρα κυκλοφορία τους και να την ανανεώνουν υποχρεωτικά ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ για τα Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ έως 3.5 τόνους μεικτό και ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ για τα ταξί.
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τα οχήματα που περνάνε από ΚΤΕΟ το ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ παρέχει ΚΕΚ με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της κάρτας (1 χρόνος ή 6 μήνες). Μετά το χρονικό διάστημα του 1 έτους ή 6 μηνών το όχημα υποχρεούται να εφοδιασθεί με νέα ΚΕΚ.