Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πότε περνάω ΚΤΕΟ;

Προθεσμίες ΚΤΕΟ

Παράβολα & Πρόστιμα Τροχαίας

Άδεια κυκλοφορίας

Επιλέξτε κατηγορία οχήματος

Επιλέξτε τύπο ελέγχου

Ημερομηνία 1ης Άδειας

Ημερομηνία Τελευταίου Ελέγχου

Για τα Ι.Χ.Ε. (Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικά),Moto, Ι.Χ.Φ. (Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγά), ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ και Δ.Χ.Φ. (Δημόσιας Χρήσης Φορτηγά), έως 3,5 τόνους, ο πρώτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
Τα Εκπαιδευτικά Οχήματα, μετά την έκδοση αδείας κυκλοφορίας και την εγκατάσταση των ΠΕΤΑΛ, είναι υποχρεωμένα να περάσουν τεχνικό έλεγχο προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα τους ως εκπαιδευτικά.
Τα καινούργια Ε.Δ.Χ. (ταξί) είναι υποχρεωμένα να περάσουν σε τεχνικό έλεγχο ένα χρόνο μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας
Για τα Ι.Χ.Ε. - Ι.Χ.Φ. και Δ.Χ.Φ. έως 3,5 τόνους, ο περιοδικός έλεγχος ΚΤΕΟ πρέπει να διενεργείται κάθε 2 χρόνια μετά τον αρχικό έλεγχο.
Για τα Ε.Δ.Χ. (ταξί) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ο περιοδικός έλεγχος ΚΤΕΟ πρέπει να διενεργείτε κάθε χρόνο.
Ο αρχικός έλεγχος βαρέων οχημάτων διενεργείται σε ένα έτος μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους και έκτοτε σε ετήσια βάση με ανώτερο περιθώριο καθυστέρησης τη μία εβδομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο