Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Περνάνε ΚΤΕΟ τα δίκυκλα Αιτωλοακαρνανίας ;

Ολες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες των οποίων η άδεια κυκλοφορίας αναγράφει διεύθυνση κατοικίας ή έδρα επιχείρησης τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, ανεξαρτήτως κυβισμου, ημερομηνία έκδοσης πρώτης αδειας κυκλοφορίας και σειρα ταξινόμησης υποχρεούνται σε έλεγχο ΚΤΕΟ.

Οι μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) στον Νομό µας ή σε άλλους Νομούς της χώρας και έχουν έδρα σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, καλούνται για ΚΤΕΟ ανάλογα την ημερομηνία ταξινόμησής τους, ως εξής:

Από 01/09/2013 έως 31/10/2013: όσες ταξινομήθηκαν πριν την 31/12/1993.
Από 01/11/2013 έως 30/11/2013: όσες ταξινομήθηκαν πριν την 31/12/1996.
Από 01/12/2013 έως 31/12/2013: όσες ταξινομήθηκαν πριν την 31/12/1998.
Από 01/01/2014 έως 31/01/2014: όσες ταξινομήθηκαν πριν την 31/12/2000.
Από 01/02/2014 έως 28/02/2014: όσες ταξινομήθηκαν πριν την 31/12/2002.
Από 01/03/2014 έως 31/03/2014: όσες ταξινομήθηκαν πριν την 31/12/2004.
Από 01/04/2014 έως 30/04/2014: όσες ταξινομήθηκαν πριν την 31/12/2006.
Από 01/05/2014 έως 31/05/2014: όσες ταξινομήθηκαν πριν την 31/08/2009.

Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί από 01/09/2009 και μετά ως καινούριες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με προθεσμία από τρεις (3) πριν έως μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες τους από 01/09/2013 και μετά, θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον προηγούμενο αριθμό κυκλοφορίας.
Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες ταξινομηθούν ως μεταχειρισμένες στην Ελλάδα για πρώτη φορά, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (πλην Δήμου Ναυπάκτου), μετά την 01/09/2013 θα πρέπει να προσκομίζουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προκειμένου να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας, ο οποίος την προσκομίζει εκπρόθεσμα για περιοδικό ή επαναληπτικό έλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το Ν.1350/1983 όπως ισχύει και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ.