Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ? ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 150 ΕΥΡΩ?

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 94Α (db9.79) και τη διευκρινιστική εγκύκλιο 50818/4228 (db9.80) σας ενημερωνουμε οτι 

  1. Ισχύει για όλα τα οχήματα
  2. Ισχύει από 14.08.15 

Θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων προσκομιστούν για έλεγχο:

i.       Έως τις 30.09.2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών παρήλθε έως τις 30.06.2014.

ii.     Έως τις 31.10.2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών παρήλθε εντός του 2ου εξαμήνου του 2014, ήτοι από 01.07.2014 έως 31.12.2014.

iii.    Έως τις 30.11.2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών παρήλθε ή θα παρέλθει από 01.01.2015 έως 14.09.2015.

iv.    Όσοι εκ των περιπτώσεων i, ii και iii προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά τις παραπάνω καταληκτικές θα πληρώσουν κανονικά το παράβολο εκπροθέσμου που τους αναλογεί. Αν όμως προσέλθουν μετά τις 31.12.2015, θα πληρώσουν το παράβολο εκπροθέσμου που τους αναλογεί συν τα 150€.

Το πρόστιμο των 150€ επιβάλλεται σε όσους το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών παρέλθει από τις 15.09.2015 και μετά.

Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να μην επιβαρυνθούν με το υψηλό τέλος εκπροθέσμου, που προβλέπεται παγίως από την κείμενη νομοθεσία για όσους είναι εκπρόθεσμοι άνω των έξι μηνών. Κι αυτό γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το συγκεκριμένο τέλος μειωμένο: δηλαδή, 33 ευρώ, αντί 65 ευρώ.