Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Σε τι διαφέρουν τα ΙΚΤΕΟ απο τα ΚΤΕΟ;

Η πρώτη μεγάλη διαφορά έγκειται στο ότι τα ΚΤΕΟ είναι δημόσια κέντρα τεχνικού έλεγχου ενώ τα ΙΚΤΕΟ είναι ιδιωτικά.Τα ΙΚΤΕΟ λειτουργούν πλέον με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κάτω από αυστηρούς ελέγχους πιστοποίησης και ελέγχου. Όλα τα ΙΚΤΕΟ είναι υποχρεωτικά εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι συνεχώς συνδεδεμένα με την βάση δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται παρατυπίες είτε ανεπιθύμητα φαινόμενα όπως χρηματισμό ακόμα και ελλείπείς έλεγχοι που δυστυχώς χαρακτηρίζουν πολλά δημόσια ΚΤΕΟ σήμερα.  Επίσης στις μέρες μας που ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους, τα ΙΚΤΕΟ χαρακτηρίζονται από συνέπεια, ταχύτητα και οργάνωση. Ο πελάτης κλείνει ραντεβού ακριβώς την ώρα που επιθυμεί και εξυπηρετείται άμεσα χωρίς καθυστερήσεις και επιπλοκές.