Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει εργοστασιακή/μη-εργοστασιακή ηλιοροφή;


Αν η εργοστασιακή ηλιοροφή δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας,ο κάτοχος οφείλει να πάρει βεβαίωση για την ύπαρξή της από την αντιπροσωπεία. Σε περίπτωση ύπαρξης μη εργοστασιακής ηλιοροφής, πρέπει ο κάτοχος να προσκομίσει έγκριση τύπου για αυτήν από τον εγκαταστάτη.