Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Τι είδους πυροσβεστήρα πρέπει να έχω;

ΕΙΧ και ΦΙΧ ≤ 3,5τόνων
Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ και ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ≤ 5τόνων
Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 13Α, 55Β, C – 1000Volt

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ > 5τόνων
Δύο πυροσβεστήρες ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt

ΔΙΩΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt στον άνω όροφο
2.Δύο πυροσβεστήρες ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στον κάτω όροφο

ΦΟΡΤΗΓΑ 3,5τόνων- 12τόνων
1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt στην καμπίνα
2.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στο διαμέρισμα του φορτίου

ΦΟΡΤΗΓΑ > 12τόνων και ΦΟΡΤΗΓΑ > 3,5τόνων με ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ > 0,75τόνων
1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στην καμπίνα
2.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στο διαμέρισμα του φορτίου

ΕΙΧ και ΦΙΧ ≤ 3,5τόνων
Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ και ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ≤ 5τόνων
Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 13Α, 55Β, C – 1000Volt

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ > 5τόνων
Δύο πυροσβεστήρες ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt

ΔΙΩΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt στον άνω όροφο
2.Δύο πυροσβεστήρες ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στον κάτω όροφο

ΦΟΡΤΗΓΑ 3,5τόνων- 12τόνων
1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 8Α, 34Β, C – 1000Volt στην καμπίνα
2.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στο διαμέρισμα του φορτίου

ΦΟΡΤΗΓΑ > 12τόνων και ΦΟΡΤΗΓΑ > 3,5τόνων με ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ > 0,75τόνων
1.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στην καμπίνα
2.Ένας πυροσβεστήρας ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ κατασβεστικής ικανότητας 21Α, 113Β, C – 1000Volt στο διαμέρισμα του φορτίου