Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω χάσει το προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου αλλά υπάρχει το προηγούμενο σήμα; Υπάρχει κάποια επιπλεόν χρέωση;

Η απώλεια του προηγούμενου δελτίου τεχνικού ελέγχου επιφέρει χρέωση εκπρόθεσμου ελέγχου. Όμως το ΚΤΕΟ το οποίο διενέργησε τον έλεγχο του οχήματος μπορεί να εκδώσει αντίγραφο του προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου. Το Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου που επικολλάται στην πινακίδα, δεν αποτελεί αποδεικτικό ελέγχου.