Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Τι γίνεται στην περίπτωση που έχει γίνει αντικατάσταση κινητήρα;


Σε περίπτωση που ο κινητήρας έχει αντικατασταθεί με άλλον ίδιου τύπου, δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Αν ο καινούριος είναι διαφορετικού τύπου, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού και του υπεύθυνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες. Το τιμολόγιο του παραπάνω πρέπει να έχει δηλωθεί στο ΥΜΕ ώστε να έχει γίνει και ή απαραίτητη αλλαγή στην άδεια κυκλοφορίας.