Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Έλεγχος ΚΤΕΟ - Υγραεριοκίνητα


Δικαιολογητικά

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Άδεια κυκλοφορίας (να αναγράφεται ως καύσιμο και το υγραέριο)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
 • Ισχύον Δ.Τ.Ε. (εφόσον έχει υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου τεχνικού που έκανε τη διασκευή. (Η βεβαίωση πρέπει να είναι προ 7 ημερών)

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 •  Άδεια κυκλοφορίας.
 •  Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
 •  Ισχύον Δ.Τ.Ε. (εφόσον έχει υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο)
 •  Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου τεχνικού που έκανε τη διασκευή. (Η βεβαίωση δεν πρέπει να  ξεπερνάει τον 1 μήνα)
 •  Την έγκριση τύπου των εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης και το σχεδιάγραμμα της    εγκατάστασης
 •  Βεβαίωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με ανάλογη οδηγία της Ε.Ε
 •  Αίτηση προς το ΙΚΤΕΟ για την διενέργεια του ειδικού ελέγχου (παρέχεται απο το ΚΤΕΟ)

 

Αντικείμενα Ελέγχου
Οπτικοί έλεγχοι

 

 • Έλεγχος Ταυτότητας οχήματος (Αριθμού πλαισίου και κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας)
 • Έλεγχος ανεμοθώρακα και υαλοπινάκων
 • Έλεγχος αμαξώματος, θυρών και προφυλακτήρων
 • Έλεγχος χρωματισμού, κοτσαδόρου, αεροτομής, μεμβρανών
 • Έλεγχος Φώτων - αντανακλαστήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμούς
 • Έλεγχος καθρεφτών
 • Έλεγχος τροχών, ελαστικών και εφεδρικού τροχού
 • Έλεγχος Αξόνων - Τροχών-Εφεδρικού τροχού - Ελαστικών - Ανάρτησης
 • Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
 • Έλεγχος κινητήρα
 • Έλεγχος συσσωρευτή και κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Έλεγχος Έλεγχος συστήματος πέδησης (Αντλία φρένων,υδραυλικό σύστημα, σερβομηχανισμός)
 • Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης (Αντλία υδραυλικού τιμονιού, σωληνώσεις)
 • Έλεγχος καμπίνας (τιμόνι, ταχύμετρο, ζώνες ασφαλείας, καθίσματα, κόρνα)
 • Έλεγχος Λειτουργίας και αποτελεσματικότητας κυρίου συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος λοιπού εξοπλισμού (πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο)
 • Έλεγχος εκπομπής ρύπων

 

Έλεγχος καυσαερίων

Η προστασία του περιβάλλοντος και η προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους οδηγούς. Προκειμένου να ελέγχονται οι εκπομπές ρύπων των οχημάτων η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων που πρέπει να ελέγχονται εξαμηνιαίος η ετησίως και κάθε όχημα να φέρει την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω αναλυτή καυσαερίων για τα βενζινοκίνητα και υγραεροκινητα οχήματα και του αιθαλομετρου για τα πετρελαιοκίνητα.

Υπεύθυνοι για αυτή τη μέτρηση εκπεμπόμενων ρύπων έχουν οριστεί φορείς όπως το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα ΚΤΕΟ .

Έλεγχος σύγκλισης-απόκλισης

Ο έλεγχος σύγκλισης-απόκλισης είναι έλεγχος μέγιστης σημασίας. Η διατήρηση ευθύγραμμης πορείας ενός οχήματος είναι συνώνυμη με την ασφάλεια των επιβατών αλλά και με τη μακροζωία των υποσυστημάτων και εξαρτημάτων του οχήματος.

Η μέτρηση σύγκλισης-απόκλισης ενός οχήματος πραγματοποιείται μέσω ενός οργάνου που λέγεται αποκλισιόμετρο.

Ελεγχος Φώτων

Η σωστή λειτουργία των φώτων ενός οχήματος μας εξασφαλίζει καθαρότητα στο οπτικό μας πεδίο, την έγκαιρη προειδοποίηση των άλλων οδηγών για ενδεχόμενη αλλαγή πορείας μας ή την ξαφνική επιβράδυνση μας. Επίσης τα φώτα καθορίζουν τη θέση του οχήματος μας στο δρόμο κατά τις νυχτερινές ώρες.
 
Κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται η λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος καθώς επίσης και η λειτουργία των διακοπτών χειρισμού των ανωτέρω. Ο έλεγχος πραγματοποιείται οπτικά από τον ελεγκτή αλλά και με τη βοήθεια ενός οργάνου που καλείται φωτόμετρο.
 
Σ’αυτο το στάδιο ελέγχεται :

 • Η ορθή λειτουργία
 • Ο σωστός χρωματισμός
 • Η ένταση των φώτων
 • Η ορθή σκόπευση φώτων

 

Έλεγχος συστήματος πέδησης

Το σύστημα πέδησης του οχήματος είναι υπεύθυνο για τη μείωση ταχύτητας ή την ακινητοποίηση του οχήματος μας. Κατά τον έλεγχο του συστήματος πέδησης ελέγχονται τα εξής:

 • Μέγιστη δύναμη πέδησης
 • Μονόπλευρη πέδηση
 • Διακύμανση των δυνάμεων πέδησης

 

Έλεγχος συστήματος ανάρτησης

Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του οχήματος με τους τροχούς. Το σύστημα ανάρτησης εξασφαλίζει άνεση στους επιβαίνοντες του οχήματος, ευστάθεια κατά τη πορεία όπως και μείωση των κραδασμών.

Κατά των έλεγχο συστήματος ανάρτησης ελέγχεται η πρόσφυση καθε τροχού που δεν θα πρέπει να είναι κάτω του 21%. Επίσης ελέγχεται η μονόπλευρη πρόσφυση στον ίδιο άξονα.