Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Έλεγχος ΚΤΕΟ - Βαρέα Οχήματα


Δικαιολογητικά
 • Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Άδεια κυκλοφορίας & ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας (εφόσον απαιτείται π.χ. Για ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα οχήματα)
 • Ταυτότητα τoυ προσκομίζοντος το όχημα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό & μολυβδοδφραγίδες Ταχογράφου (εφόσον προβλέπεται)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (εφόσον προβλέπεται)
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
 • Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
 • Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο
 • Τρίγωνο

Προσοχή:

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος

Αντικείμενα Ελέγχου
Οπτικοί Έλεγχοι

 • Έλεγχος Ταυτότητας οχήματος (Αριθμού πλαισίου και κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας)
 • Έλεγχος ανεμοθώρακα και υαλοπινάκων
 • Έλεγχος αμαξώματος, θυρών και προφυλακτήρων
 • Έλεγχος χρωματισμού, κοτσαδόρου, αεροτομής, μεμβρανών
 • Έλεγχος Φώτων - αντανακλαστήρων και ηλεκτρολογικόυ εξοπλισμόυς
 • Έλεγχος καθρεφτών
 • Έλεγχος τροχών, ελαστικών και εφεδρικού τροχού
 • Έλεγχος Αξόνων - Τροχών-Εφεδρικού τροχού - Ελαστικών - Ανάρτησης
 • Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
 • Έλεγχος κινητήρα
 • Έλεγχος συσσωρευτή και κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης (Αντλία φρένων,υδραυλικό σύστημα, σερβομηχανισμός)
 • Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης (Αντλία υδραυλικού τιμονιού, σωληνώσεις)
 • Έλεγχος καμπίνας (τιμόνι, ταχύμετρο, ζώνες ασφαλείας, καθίσματα, κόρνα)
 • Έλεγχος Λειτουργίας και αποτελεσματικότητας κυρίου συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος λοιπού εξοπλισμού (πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο)
 • Έλεγχος εκπομπής ρύπων

Έλεγχος καυσαερίων

Η προστασία του περιβάλλοντος και η προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους οδηγούς. Προκείμενου να ελέγχονται οι εκπομπές ρύπων των οχημάτων η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων που πρέπει να ελέγχονται εξαμηνιαίος η ετησίως και κάθε όχημα να φέρει την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω αναλυτή καυσαερίων για τα βενζινοκίνητα και υγραεροκινητα οχήματα και του αιθαλόμετρου για τα πετρελαιοκίνητα.

Υπεύθυνοι για αυτή τη μέτρηση εκπεμπόμενων ρύπων έχουν οριστεί φορείς όπως το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα ΚΤΕΟ .

Έλεγχος σύγκλισης-απόκλισης

Ο έλεγχος σύγκλισης-απόκλισης είναι έλεγχος μέγιστης σημασίας. Η διατήρηση ευθύγραμμης πορείας ενός οχήματος είναι συνώνυμη με την ασφάλεια των επιβατών αλλά και με τη μακροζωία των υποσυστημάτων και εξαρτημάτων του οχήματος.

Η μέτρηση σύγκλισης-απόκλισης ενός οχήματος πραγματοποιείται μέσω ενός οργάνου που λέγεται αποκλισιόμετρο.

Ελεγχος φώτων

Η σωστή λειτουργία των φώτων ενός οχήματος μας εξασφαλίζει καθαρότητα στο οπτικό μας πεδίο, την έγκαιρη προειδοποίηση των άλλων οδηγών για ενδεχόμενη αλλαγή πορείας μας η την ξαφνική επιβράδυνση μας. Επίσης τα φώτα καθορίζουν τη θέση του οχήματός μας στο δρόμο κατά τις νυχτερινές ώρες.
 
Κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται η λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος καθώς επίσης και η λειτουργία των διακοπτών χειρισμού των ανωτέρω. Ο έλεγχος πραγματοποιείται οπτικά από τον ελεγκτή αλλά και με τη βοήθεια ενός οργάνου που καλείται φωτόμετρο.
 
Σ’αυτο το στάδιο ελέγχεται :

 • Η ορθή λειτουργία
 • Ο σωστός χρωματισμός
 • Η ένταση των φώτων
 • Η ορθή σκόπευση φώτων

 

Έλεγχος συστήματος πέδησης

Το σύστημα πέδησης του οχήματος είναι υπεύθυνο για τη μείωση ταχύτητας η την ακινητοποίηση του οχήματος μας. Κατά τον έλεγχο του συστήματος πέδησης ελέγχονται τα εξής:

 • Μεγίστη δύναμη πέδησης
 • Μονόπλευρη πέδηση
 • Διακύμανση των δυνάμεων πέδησης

 

Έλεγχος συστήματος ανάρτησης

Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του οχήματος με τους τροχούς. Το σύστημα ανάρτησης εξασφαλίζει άνεση στους επιβαίνοντες του οχήματος, ευστάθεια κατά τη πορεία όπως και η μείωση των κραδασμών.
 
Κατά των έλεγχο συστήματος ανάρτησης ελέγχεται η πρόσφυση κάθε τροχού που δεν πρέπει να είναι κάτω του 21%. Επίσης ελέγχεται η μονόπλευρη πρόσφυση στον ίδιο άξονα.