Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Έλεγχος ΚΤΕΟ - Μοτό


Δικαιολογητικά
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του δικύκλου
  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
  • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)
Αντικείμενα Ελέγχου
  • Οπτικός έλεγχος (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, κινητήρας, χρωματισμός κ.λ.π)
  • Έλεγχος καυσαερίων
  • Έλεγχος συστήματος
  • Έλεγχος των φώτων
  • Έλεγχος της μέγιστης ταχύτητας στο ταχύμετρο για τα μοτοποδήλατα
  • Ηχομέτρηση

Υποχρεωτική η κάρτα Κάρτα  Ελέγχου ΘορύβοΌλα τα κυκλοφορούντα  μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες και τρίτροχα οχήματα υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με Κάρτα Ελέγχου Θορύβου με την  οποία πιστοποιείται ότι κατ' όπιν ελέγχου, πληρούνται οι προυποθέσεις χορήγησής της