Φόρτιση οχημάτων

Μπήκες; Φόρτισε!

Το ΙΚΤΕΟ Ζωης Αθανασόπουλος με την elctrip κράτησαν Θέση για εσένα! Φορτίστε το όχημά σας γρήγορα, με ασφάλεια και οικονομικά, σε έναν από τους Σταθμούς μας, επιβαρυνόμενοι με το αντίτιμο στάθμευσης και τις χρεώσεις της υπηρεσίας φόρτισης της Εταιρίας electrip.

Κατεβάστε την καινοτόμο εφαρμογή της elctrip για κινητά!

Κάντε κράτηση στο σταθμό φόρτισης προορισμού πριν φορτίσετε το αυτοκίνητό σας. Επιπλέον, δείτε το ποσοστό φόρτισής σας στην εφαρμογή για κινητά ενώ το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο φορτίζεται.

ΚΤΕΟ Χωρίς Πρόστιμα

Στους οδηγούς που μας εμπιστεύονται για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος τους (αυτοκίνητο ή φορτηγό έως 3.5 τ.), το ΚΤΕΟ Ζωης Αθανασοπουλος εγγυάται πως αν δεν ειδοποιηθούν έγκαιρα από εμάς μέσω τηλ., email ή sms σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες του δελτίου ΚΤΕΟ, θα καταβάλουμε εμείς το πρόστιμο που ορίζει η νομοθεσία λόγω της καθυστέρησης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ισχύει για τις εξής κατηγορίες οχημάτων: ΕΙΧ, ΕΔΧ (ταξί) και ελαφρά φορτηγά (με μ.β. έως 3.5 τ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι να καταχωρήσουμε το κινητό σας τηλέφωνο (για την αποστολή του sms) και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για την αποστολή του email).

Σε περίπτωση εσφαλμένης αναγραφής ή αλλαγής αριθμού κινητού τηλεφώνου ή/ και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο συμμετέχων υποχρεούται να το δηλώσει στο ΚΤΕΟ εγκαιρα αποστέλλοντας για το σκοπό αυτό, μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@ikteoachaias.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του. Η προωθητική ενέργεια αφορά αποκλειστικά σε ενημέρωση για αρχικό ή περιοδικό τεχνικό έλεγχο σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, και όχι για δίκυκλα ή φορτηγά. Ρητώς διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται ενημερώσεις για τυχόν επανελέγχους.

Δικαιολογητικά

01Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο επιβατικού ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και φορτηγων έως 3,5tn
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Σε περίπτωση υγραεριοκίνητου οχήματος  , χρειάζεται η αρχική υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός.
 • Σε περίπτωση οχήματος που χρησιμοποίει πεπιεσμένου φυσικο αέριου(CNG) για την κινηση του , χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός.

02Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος:
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Σε περίπτωση υγραεριοκίνητου οχήματος, χρειάζεται η αρχική υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός.
 • Σε περίπτωση οχήματος που χρησιμοποίει πεπιεσμένου φυσικο αέριου(CNG) για την κινηση του , χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός

03Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο ανάριθμου οχήματός:
 • Πιστοποιητικό τελωνείου
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Ξένο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 • Σε περίπτωση υγραεριοκίνητου οχήματος Υπεύθυνη Δήλωση περιοδικού ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη
 • Σε περίπτωση οχήματος που χρησιμοποίει πεπιεσμένο φυσικο αέριου(CNG) για την κινηση του , χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός

04Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο ΤΑΞΙ (ΕΔΧ):
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)  (ΣΕ ΙΣΧΥ)
 • Πιστοποιητικό CB ( αφορά μόνο ΡΑΔΙΟTAΞI)

05Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο δίκυκλου:
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)

06Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο εκπαιδευτικού δίκυκλου:
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής

07Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο ανάριθμου δίκυκλου:
 • Πιστοποιητικό τελωνείου
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα

08Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο επιβατικού ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και φορτηγών έως 3,5tn
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ
 • Βεβαίωση Ταχογράφου σε ισχύ
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (όταν δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας)
 • Πρακτικό δοκιμών (Για οχήματα επικίνδυνων μεταφορών ADR)
 • Πιστοποιητικό ADR ((Για οχήματα επικίνδυνων μεταφορών ADR)
 • Πιστοποιητικό σωληνώσεων (Για οχήματα επικίνδυνων μεταφορών ADR διανομής πετρελαίου)
 • Πιστοποιητικό ATP (Για οχήματα ψυγεία ή δεξαμενές μεταφοράς υγρών  Τροφίμων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές)

09Παράβολα Εκπρόθεσμου Ελέγχου:
Σε περίπτωση που το όχημα δεν προσέλθει στην ημερομηνία που υποχρεούται για έλεγχο ΚΤΕΟ, επιβαρύνεται με παράβολο εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου υπέρ δημοσίου.
Για την καταβολή παράβολου εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς το Ι.ΚΤΕΟ Ζωης Αθανασοπουλος σας το προμηθεύει χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 60 ημέρες από την ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται πλήρης έλεγχος ΚΤΕΟ και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου μαζί με το ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Κάρτα Καυσαερίων σε 10’

Με σκοπό τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος, η πολιτεία έχει θεσπίσει ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων για κάθε κατηγορία οχήματος που κυκλοφορεί. Όλα τα Ι.Χ. Επιβατικά οχήματα και Ελαφρά φορτηγά ( Μ.Β < 3,5T ) πρέπει να εκδίδουν Κάρτα Καυσαεριών κάθε χρόνο αφού συμπληρώσουν το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους.

Το ΙΚΤΕΟ Ζωης Αθανασοπουλος πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα, συνδυάζοντας άμεση εξυπηρέτηση, ευκολία και αξιοπιστία.

Στο ΙΚΤΕΟ Ζωης Αθανασοπουλος , απολαμβάνεις φρέσκο καφέ, την ευγένεια και το χαμόγελο, που μας έφερε στην κορυφή από την αρχή της λειτουργίας μας, άμεση εξυπηρέτηση κοντά σου, ξενοιάζεις για πάντα με τις προθεσμίες, και αποκτάς τον πιο “έξυπνο σύντροφο” για το αυτοκίνητό σου!

Επικοινωνία
ΙΚΤΕΟ ΑΧΑΪΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βελεστίνου 52-54, ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ 26500, ΠΑΤΡΑ Δευ-Παρ: 8:00 - 17:00 Σαβ: 8:00 - 14:00

ΚΑΛΕΣΕ ΜΑΣ

10606